และอาชีพการงาน

แบบทดสอบทั้งหมด: ข้อสอบปลายปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบทั้งหมด: ข้อสอบปลายปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบปลายปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 5 ฉบับที่ 1 ข้อสอบปลายปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป . 5 ฉบับที่ 1

รับราคา
Rajini School: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Rajini School: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. สุขศึกษาและพลศึกษา. การงานอาชีพและเทคโนโลยี. ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (การงาน) ม.1 (นาง

รับราคา
Stmath09: ตัวชี้วัด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

Stmath09: ตัวชี้วัด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

ตัวชี้วัด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ตัวชี้วัด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 กฎทอง 10 ข้อของมหาเศรษฐีโลกสู่ความสำเร็จ

รับราคา
แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5.pdf

แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5.pdf

Whoops! There was a problem previewing แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5.pdf.

รับราคา
ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

ข้อสอบกอท. ป.6 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ป.6 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต .

รับราคา
ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

ข้อสอบกอท. ป.6 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ป.6 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง

รับราคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. ชั้นปร. ะถมศึกษาปีที่ ๔. สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว

รับราคา
แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ม.16

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ม.16

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท.

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม. 1 เล่ม 1

การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม. 1 เล่ม 1

๔ คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม. 1 เล่ม 1 เล่มนี้ได้ออกแบบการ เรียนรู้ด้วยเทคน ิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย หวังว่า

รับราคา
ความหมายและความสำคัญของงานอาชีพ บทเรียน ความหมายและ

ความหมายและความสำคัญของงานอาชีพ บทเรียน ความหมายและ

การที่ประชาชนมีอาชีพ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจำนวนมากจึงต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้

รับราคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้

รับราคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้

รับราคา
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) รหัส ง14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2

รับราคา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน และทักษะการ

รับราคา
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

รับราคา
(การงานอาชีพ) sillapa.net

(การงานอาชีพ) sillapa.net

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ '' '' ปีการศึกษา 255 *กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีหน้า 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4: หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4: หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 วันจันทร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง งานดอกไม้สดของไทย

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4: หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4: หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 วันจันทร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง งานดอกไม้สดของไทย

รับราคา
ความหมายและความสำคัญของงานอาชีพ ความหมายและ

ความหมายและความสำคัญของงานอาชีพ ความหมายและ

การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม. 1 เล่ม 2

การงานอาชีพและเทคโนโลยีม. 1 เล่ม 2

๓ คํานํา คู่มือครูแผนการจัดการเร ียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม. 1 เล่ม 2 เล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

รับราคา
ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีมัธยมต้น ทำข้อสอบการงาน

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีมัธยมต้น ทำข้อสอบการงาน

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีมัธยมต้น แนวข้อสอบ onet gat pat thai ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีมัธยมต้นออนไลน์ฟรี ทุกบทเรียน ทุกระดับชั้น

รับราคา
ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 1. ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1. ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2. ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1.

รับราคา
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป

คำ นำ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 เล่มนี้ จัดทำ ขึ้นตามหลักสูตร

รับราคา
แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ม.16

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ม.16

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท.

รับราคา
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5.doc

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อ มาตรฐานตัวชี้วัด มฐ. ง 1.1 มฐ.

รับราคา
สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, Hang Chat. 2K likes. สื่อสาระสร้างสรรค์ แบ่งปัน และเป็นมิตร

รับราคา
ดูดวงไพ่ยิปซี การงาน อาชีพ ธุรกิจ ฟรี myhora.com

ดูดวงไพ่ยิปซี การงาน อาชีพ ธุรกิจ ฟรี myhora.com

ดูดวงการงานช่วงนี้เป็นอย่างไร มีปัญหาเรื่องงานมั้ย ควรระวังเรื่องอะไร จะป้องกันและแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ดูดวงไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาโรต์ เป็น

รับราคา
หลักสูตรกลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

หลักสูตรกลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

หลักสูตรกลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ทําไมต องเรียนการงานอาชี พ

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม. 1 เล่ม 2

การงานอาชีพและเทคโนโลยีม. 1 เล่ม 2

๓ คํานํา คู่มือครูแผนการจัดการเร ียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม. 1 เล่ม 2 เล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

รับราคา
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี

หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี

หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี 1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู แกนกลาง กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง

รับราคา
ด่วน!! สพฐ.ออกคำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ด่วน!! สพฐ.ออกคำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ด่วน!! สพฐ.ออกคำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการงานอาชีพแล้ว!!

รับราคา
ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 1. ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1. ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2. ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1.

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ใบงาน ม.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ใบงาน ม.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใบงาน ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่1 การทำงานเพื่อการดำรงชีพ

รับราคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. ชั้นปร. ะถมศึกษาปีที่ ๔. สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 MindMeister Mind Map

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 MindMeister Mind Map

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by เด็กหญิงศิราณี วงศ์ราษฎร์ 3.5. 5.สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงาน

รับราคา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 MindMeister Mind Map

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 MindMeister Mind Map

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by เด็กหญิงศิราณี วงศ์ราษฎร์ 3.5. 5.สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงาน

รับราคา